Topic: Digital Signatures

E-signatur hos Coop/MedMera (In Swedish)

Fortsättning på tidigare tema, nu med MedMera Bank. Banken begär information från sina kunder, bland annt för att uppfylla penningtvättlagen. De uppgifter banken begär fyller jag i i min webbläsare. Så kommer underskriften. Continue »

E-signaturer hos Skatteverket, Bolagsverket (In Swedish)

I tidigare inlägg (aug 2015, aug 2015, okt 2015, apr 2016) har jag påvisat brister när det gäller e-signaturer (digitala signaturer) i offentlig sektor. Här är en kort rapport om förändringar.
Continue »

Rättsosäkerhet i kommunala e-tjänster? (in Swedish)

Svenska kommuner använder e-tjänster i ökande grad. I en e-tjänst kan invånare göra ärenden via webben, till exempel ansökningar och anmälningar. Underskrifter görs digitalt, i princip alltid med BankID, och anses juridiskt bindande. När allt är digitalt underlättas administrationen, handläggare blir fria att fokusera på rätt saker. Utvecklingen går åt rätt håll, vad kan gå fel?

Continue »

Hur fungerar e-signaturer i offentlig sektor? (in Swedish)

Att digitala underskrifter (e-signaturer) i offentlig sektor hanteras som de gör har sin förklaring. Stora och komplexa it-system hos exempelvis Skatteverket är inte förberedda för tänkandet kring digitala signaturer. Continue »

Bra digitala signaturer, men hur? (In Swedish)

Eftersom jag ägnat en del möda åt att påpeka brister i system för digitala signaturer är det rimligt att jag föreslår något bättre. Här följer konkreta förslag med motiveringar.

Continue »

Digital signatur utmanövrerar vanliga medborgare? (in Swedish)

Många svenskar är vana vid digitala underskrifter på webben. I de flesta fall (än så länge) görs de med BankID. Utan tvekan underlättas ärenden hos banker och myndigheter och det känns som en hjälp i vardagslivet. Men går det att utmana en underskrift? Kan man undersöka den för att se om den är äkta? Vid närmare betraktande visar det sig att banker och myndigheter har alla kort på hand. Vanliga medborgare har ytterst små möjligheter att ifrågasätta digitala underskrifter. Continue »

Tveksamma digitala underskrifter i offentlig sektor (in Swedish)

Att skriva under olika typer av dokument med sitt BankID är vardagsmat för svenskar. Det finns andra leverantörer av smarta kort, men BankID dominerar i Sverige. Det är ofta en stor fördel för alla parter att exempelvis kunna deklarera på nätet, helt utan papper. Vi har sedan många år en signaturlag som säger att digitala signaturer är juridiskt bindande om de använder tillräckligt bra teknik. BankID använder sådan teknik.

Så vad kan gå fel när både teknik och juridik är på plats? Låt oss titta närmare på Skatteverket och Försäkringskassan. Frågan är om underskrifter som görs där håller för en närmare granskning.

Continue »

What Is A Signature — Really?

Signing an agreement often means to write your name with ink on paper. At least in the Western world. A quick search on the Internet reveals that stamps have been used for similar purposes in many cultures since ancient times. Personal stamps are still in common use, for instance, in Korea and Japan. Thousands of years ago, an agreement could be made in two copies. One was permanently enclosed in a clay jar. The only way to access the sealed copy was to break the jar.

What is the purpose of these various customs? How do they compare to modern-day digital signatures?

Continue »

Decent Digital Signatures

Digital signatures, also known as e-signatures, have been with us for some time now. For instance, a European Union directive 1999 conferred legal status to electronic signatures. By 2003 it had been followed by national legislation in the member states.

There are many implementations of this new technology. A surprising number of them choose to deviate from what I would call decent practices for using digital signatures.

Continue »