Archive: August, 2015

Digital signatur utmanövrerar vanliga medborgare? (in Swedish)

Många svenskar är vana vid digitala underskrifter på webben. I de flesta fall (än så länge) görs de med BankID. Utan tvekan underlättas ärenden hos banker och myndigheter och det känns som en hjälp i vardagslivet. Men går det att utmana en underskrift? Kan man undersöka den för att se om den är äkta? Vid närmare betraktande visar det sig att banker och myndigheter har alla kort på hand. Vanliga medborgare har ytterst små möjligheter att ifrågasätta digitala underskrifter. Continue »

Tveksamma digitala underskrifter i offentlig sektor (in Swedish)

Att skriva under olika typer av dokument med sitt BankID är vardagsmat för svenskar. Det finns andra leverantörer av smarta kort, men BankID dominerar i Sverige. Det är ofta en stor fördel för alla parter att exempelvis kunna deklarera på nätet, helt utan papper. Vi har sedan många år en signaturlag som säger att digitala signaturer är juridiskt bindande om de använder tillräckligt bra teknik. BankID använder sådan teknik.

Så vad kan gå fel när både teknik och juridik är på plats? Låt oss titta närmare på Skatteverket och Försäkringskassan. Frågan är om underskrifter som görs där håller för en närmare granskning.

Continue »