Archive: September, 2015

Bra digitala signaturer, men hur? (In Swedish)

Eftersom jag ägnat en del möda åt att påpeka brister i system för digitala signaturer är det rimligt att jag föreslår något bättre. Här följer konkreta förslag med motiveringar.

Continue »