Archive: October, 2020

När BankID är ett problem

Banker hanterar telefonärenden på ett sätt som gör kunder mottagliga för bedrägeriförsök. Grundproblemet är att det saknas krav på banken att autentisera/legitimera sig mot kunden. Det har betydelse när bankärenden utförs per telefon och särskilt när banken begär att kunden legitimerar sig med BankID.
Continue »

Personal Identity and the EU: Going Where eIDAS Takes Us

In a previous post we took a long look at eIDAS and its apparent understanding of personal identity. We found disturbing issues. Disturbing because eIDAS is national law in EU member states. Its concepts had better be compatible with reality.
Continue »