Archive: March, 2021

Illusionen om digitala underskrifter i offentlig sektor (in Swedish)

Du har vant dig vid digitala underskrifter i offentlig sektor och uppskattar att det är så pass enkelt. Det kan vara Skatteverket, Försäkringskassan, Bolagsverket eller någon annan myndighet. Alla gillar det. Få, inte ens myndigheterna själva, verkar inse att underskrifterna praktiskt taget alltid är en illusion utan juridisk verkan.
Continue »