Archive: April, 2021

Digitala underskrifter: Snabbkurs del 4/3 (in Swedish)

En snabbkurs för projektledare, beslutsfattare, jurister och andra som vill kunna principerna och hoppa över detaljerna.

Del fyra av tre? Javisst, varje kurs med självaktning har förstås en frågestund!
Continue »

Digitala underskrifter: Snabbkurs del 3/3 (in Swedish)

En snabbkurs för projektledare, beslutsfattare, jurister och andra som vill kunna principerna och hoppa över detaljerna.

Du bara ska ha koll på det där med digitala underskrifter! Det var utgångspunkten för den här snabbkursen. Digitala underskrifter vilar på tre pelare. Vi har avhandlat två: (1) internationella standarder för kryptering, (2) en infrastruktur som BankID som ser till att krypteringsnycklar hamnar hos rätt personer.
Continue »

Digitala underskrifter: Snabbkurs del 2/3 (in Swedish)

En snabbkurs för projektledare, beslutsfattare, jurister och andra som vill kunna principerna och hoppa över detaljerna.

Du bara ska ha koll på det där med digitala underskrifter! Det var utgångspunkten för den här snabbkursen. Digitala underskrifter vilar på tre pelare. Kursens första avsnitt behandlade den första pelaren: internationella standarder för kryptering.
Continue »

Digitala underskrifter: Snabbkurs del 1/3 (in Swedish)

En snabbkurs för projektledare, beslutsfattare, jurister och andra som vill kunna principerna och hoppa över detaljerna.

Stå på dig, du bara ska greppa det där med digitala underskrifter! När du förstår sammanhangen kanske du ser nya affärsmöjligheter. Digitala underskrifter är odramatiska. Fördel att kunna genomskåda om någon försöker krångla till det!
Continue »