Archive: March, 2022

Digitala underskrifter i offentlig sektor: Sprickor i rättssäkerheten (in Swedish)

Digitala underskrifter har varit giltiga i Sverige och EU sedan ett första direktiv 1999. Direktivet breddades radikalt i en förordning (eIDAS) 2014 som stadgar att e-tjänster i offentlig sektor ska kunna användas över landsgränser i EU. Det finns problem med denna breddning därför att den förutsätter teknik som inte finns.
Continue »