Archive: April, 2022

Digitala underskrifter: Var är juristerna? (in Swedish)

Digitala underskrifter förenklar livet. Det gäller både privat och offentlig sektor. Varje underskrift är juridik i praktisk handling. Eller förresten. Det kanske är IT i praktisk handling?
Continue »