Friday, March 6th, 2020

Varför är det så omöjligt att få tillgång sin digitala underskrift? (In Swedish)

Har du någonsin fått tillgång till din egen digitala underskrift? Ett prejudikat skapas genom att något upprepas tillräckligt länge utan att möta protester. Underskrift med bläck på papper = du får eget exemplar. Digital underskrift = känn dig blåst.

Trots ett antal försök har jag aldrig lyckats få ut min egen digitala underskrift från offentlig sektor eller en bank. Deras kundtjänster är ofta mycket välvilliga och vänliga, men det omöjligt att få dem att förstå frågan. Själva tanken att någon skulle vilja ha tillgång till sin egen digitala underskrift har aldrig korsat en hjärna i deras organisation.

Tänk på en underskrift med bläck och papper. Bläcket är kemiskt förenat med pappret som också bär dokumentet man skrivit under. Poängen är att dokumentet inte går att skilja från underskriften.

Det är precis likadant med digitala underskrifter. Underskriften är ihopvävd med ett dokument. De går inte att skilja åt utan förstöra underskriften. De hålls ihop kryptografiskt.

Detta är den sista punkten i min version av WYSIWYS, What You See Is What You Sign, nämligen att om underskrift ska vara meningsfull måste det gå att reproducera det man såg och skrev under. Varken offentlig sektor eller banker respekterar den regeln.

P.S. Det finns faktiskt undantag från regeln. Det finns fristående signeringstjänster där underskriften finns kvar. (Nu syftar jag enbart på fallet att man skriver under med BankID eller motsvarande.) Signaturen annonseras inte, men går att pilla fram om man är händig med datorer. D.S.

Kommentarer är avstängda på grund av spamfaktorn, men du kan mejla till blog KANELBULLE soderstrom PUNKT se

Comments are closed.