Tidstjuvar i din verksamhet?

I ett framgångsrikt företag finns mycket att hålla reda på. Ekonomin hanteras av standar­diserade ekonomi­system, men det andra, det som är unikt för ditt företag? Hur länge räcker en whiteboard med post-it-lappar? Skräddarsydd it har länge varit ett privilegium för storföretag. Ny teknik gör skräddarsydda lösningar överkomliga även för små och medelstora organisationer.

Har du har gjort vårt SNABBTEST: Tidstjuvar i din verksamhet? Det tar inte mycket mer än fem minuter. Mejla annars ditt namn och adress till info AT soderstrom PUNKT se så kommer testet med posten. Målgruppen för snabbtestet är små till medelstora företag eller kanske en avdelning på större företag.

Utvärdering

Om du har gjort testet kommer här ett hjälpmedel för utvärdering. Det går ut på att värdera den tid som går förlorad på grund av tidstjuvar. Resultatet är naturligtvis ett överslag utan vetenskaplig exakthet – din verksamhet kan innehålla faktorer som både ökar eller minskar detta värde.

Strul i informationshantering orsakar merarbete för ett antal personer i organisationen. Uppskatta merarbetet och fyll i fälten markerade med asterisk (*) nedan. Klicka på “Beräkna” för att få ett förslag till förändringsbudget.

Timmar merarbete per vecka per person: *
Antal personer: *
Totalt timmar merarbete per år:
Genomsnittlig månadslön: *
Kostnad för merarbete per år:
Förändringsbudget (hälften av ovanst):

Förändringsbudgeten bygger på antagandet att vi hittar en lösning som halverar merarbetet. Då betalar sig investeringen på ett år och ger därefter vinst.

Med en förändringsbudget på 25 tkr och uppåt finns möjligheter. I vissa fall går det att göra något även med en mindre budget. Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte utan förbindelse.

Beräkningen ovan bygger på 44 arbetsveckor per år och att timpenning inkl sociala avgifter uppskattas till månadslönen delat med 100. Slutbeloppen är avrundade för att undvika intryck av orealistisk exakthet.