Archive: November, 2019

WYSIWYS: Naturlag för underskrifter, digitala och analoga (in Swedish)

Digitala underskrifter är rutin och vardagsmat. Förvånansvärt ofta uppstår ändå frågan: Vad är det vi skriver under egentligen? Det gäller speciellt i offentlig sektor. Har du tvivlat någon gång på vad du skrev under?

Den här artikeln ger besked.
Continue »

Obscurity Removed from Swedish BankID

The Swedish BankID is a digital authentication and signature framework that has become a huge success. In a previous post I complained about an obscurity in the Swedish BankID. I am happy to report that the obscurity has now been removed.
Continue »