Topic: Trends

Konsten att skriva under något man inte ser, del 2 (in Swedish)

För ett år sen skrev jag en debattartikel i Computer Sweden om att offentlig sektor har missbrukat digitala underskrifter i många år. Vad har hänt sen dess?
Continue »

Det är inget fel på BankID (inSwedish)

Med tanke på ett tidigare inlägg vill jag vara tydlig: Det är inget fel på BankID.

Det som är ett problem… Continue »

När BankID är ett problem

Banker hanterar telefonärenden på ett sätt som gör kunder mottagliga för bedrägeriförsök. Grundproblemet är att det saknas krav på banken att autentisera/legitimera sig mot kunden. Det har betydelse när bankärenden utförs per telefon och särskilt när banken begär att kunden legitimerar sig med BankID.
Continue »

Personal Identity and the EU: Going Where eIDAS Takes Us

In a previous post we took a long look at eIDAS and its apparent understanding of personal identity. We found disturbing issues. Disturbing because eIDAS is national law in EU member states. Its concepts had better be compatible with reality.
Continue »

Stranger, Who Are You? Really. On eIDAS and Identity.

Who are you? It could be the topic of a philosophy class but we will examine eIDAS, an EU Regulation… on electronic identification and trust services…. The impressive title does not stop us from fearlessly digging into its legalities to see what it has to say about identity.
Continue »

Konsten att skriva under något annat än det man skriver under (In Swedish)

Digitala underskrifter är behändiga. Och missbrukade. Efter alla dessa år används de fortfarande för att skriva under något annat än det man skriver under. Är det möjligt? Javisst, och här är två exempel. Continue »

Ersätter legitimering underskrift? (In Swedish)

I ett tidigare inlägg har vi redan visat hur otillräcklig en extra legitimering är som ersättning för digital underskrift. Det finns ytterligare skäl. Continue »

Underskrift utan sigill, utan försegling? (In Swedish)

Sedan en tid låter offentlig sektor en extra legitimering ersätta digital underskrift. I pappersvärlden motsvaras det av att du aldrig fattar pennan. I stället visar du legitimation och motparten skriver in körkortsnumret i en ruta på sin blankett. Continue »

Varför är det så omöjligt att få tillgång sin digitala underskrift? (In Swedish)

Har du någonsin fått tillgång till din egen digitala underskrift? Ett prejudikat skapas genom att något upprepas tillräckligt länge utan att möta protester. Underskrift med bläck på papper = du får eget exemplar. Digital underskrift = känn dig blåst. Continue »

What’s “Electronic” About “Electronic Signatures”?

The short answer is: Nothing. Why would this be an interesting question at all? The piece of EU legislation that currently regulates digital signatures uses the word electronic 357 times in 42 pages. If it’s wrong it is wrong 357 times over. Continue »