Topic: Trends

Digitala underskrifter: Var är juristerna? (in Swedish)

Digitala underskrifter förenklar livet. Det gäller både privat och offentlig sektor. Varje underskrift är juridik i praktisk handling. Eller förresten. Det kanske är IT i praktisk handling?
Continue »

Digitala underskrifter i offentlig sektor: Sprickor i rättssäkerheten (in Swedish)

Digitala underskrifter har varit giltiga i Sverige och EU sedan ett första direktiv 1999. Direktivet breddades radikalt i en förordning (eIDAS) 2014 som stadgar att e-tjänster i offentlig sektor ska kunna användas över landsgränser i EU. Det finns problem med denna breddning därför att den förutsätter teknik som inte finns.
Continue »

Digitala underskrifter: Snabbkurs del 4/3 (in Swedish)

En snabbkurs för projektledare, beslutsfattare, jurister och andra som vill kunna principerna och hoppa över detaljerna.

Del fyra av tre? Javisst, varje kurs med självaktning har förstås en frågestund!
Continue »

Digitala underskrifter: Snabbkurs del 3/3 (in Swedish)

En snabbkurs för projektledare, beslutsfattare, jurister och andra som vill kunna principerna och hoppa över detaljerna.

Du bara ska ha koll på det där med digitala underskrifter! Det var utgångspunkten för den här snabbkursen. Digitala underskrifter vilar på tre pelare. Vi har avhandlat två: (1) internationella standarder för kryptering, (2) en infrastruktur som BankID som ser till att krypteringsnycklar hamnar hos rätt personer.
Continue »

Digitala underskrifter: Snabbkurs del 2/3 (in Swedish)

En snabbkurs för projektledare, beslutsfattare, jurister och andra som vill kunna principerna och hoppa över detaljerna.

Du bara ska ha koll på det där med digitala underskrifter! Det var utgångspunkten för den här snabbkursen. Digitala underskrifter vilar på tre pelare. Kursens första avsnitt behandlade den första pelaren: internationella standarder för kryptering.
Continue »

Digitala underskrifter: Snabbkurs del 1/3 (in Swedish)

En snabbkurs för projektledare, beslutsfattare, jurister och andra som vill kunna principerna och hoppa över detaljerna.

Stå på dig, du bara ska greppa det där med digitala underskrifter! När du förstår sammanhangen kanske du ser nya affärsmöjligheter. Digitala underskrifter är odramatiska. Fördel att kunna genomskåda om någon försöker krångla till det!
Continue »

Illusionen om digitala underskrifter i offentlig sektor (in Swedish)

Du har vant dig vid digitala underskrifter i offentlig sektor och uppskattar att det är så pass enkelt. Det kan vara Skatteverket, Försäkringskassan, Bolagsverket eller någon annan myndighet. Alla gillar det. Få, inte ens myndigheterna själva, verkar inse att underskrifterna praktiskt taget alltid är en illusion utan juridisk verkan.
Continue »

Konsten att skriva under något man inte ser, del 2 (in Swedish)

För ett år sen skrev jag en debattartikel i Computer Sweden om att offentlig sektor har missbrukat digitala underskrifter i många år. Vad har hänt sen dess?
Continue »

Det är inget fel på BankID (inSwedish)

Med tanke på ett tidigare inlägg vill jag vara tydlig: Det är inget fel på BankID.

Det som är ett problem… Continue »

När BankID är ett problem

Banker hanterar telefonärenden på ett sätt som gör kunder mottagliga för bedrägeriförsök. Grundproblemet är att det saknas krav på banken att autentisera/legitimera sig mot kunden. Det har betydelse när bankärenden utförs per telefon och särskilt när banken begär att kunden legitimerar sig med BankID.
Continue »