Archive: March 17th, 2020

Underskrift utan sigill, utan försegling? (In Swedish)

Sedan en tid låter offentlig sektor en extra legitimering ersätta digital underskrift. I pappersvärlden motsvaras det av att du aldrig fattar pennan. I stället visar du legitimation och motparten skriver in körkortsnumret i en ruta på sin blankett. Continue »