Archive: March 17th, 2020

Underskrift utan sigill, utan försegling? (In Swedish)

Kan en underskrift vara giltig utan någon typ av sigill eller försegling? Sedan en tid låter offentlig sektor en extra legitimering ersätta digital underskrift. I pappersvärlden motsvaras det av att du aldrig fattar pennan. I stället visar du legitimation och motparten kryssar i en ruta på sin blankett. Continue »