Friday, July 20th, 2018

E-signatur hos Coop/MedMera (In Swedish)

Fortsättning på tidigare tema, nu med MedMera Bank. Banken begär information från sina kunder, bland annt för att uppfylla penningtvättlagen. De uppgifter banken begär fyller jag i i min webbläsare. Så kommer underskriften.

Jag signerar informationen med BankID. Det dokument som jag signerar lyder i sin helhet:

Härmed signerar jag mina lämnade kundkännedomsvar hos MedMera Bank

Som vanligt noterar jag att själva informationen, substansen i kundkännedomsvaret, inte ingår i det jag signerar. Inte heller ingår någon datering. Det jag skriver under är en allmänt hållen hänvisning till information som ska finnas någon annanstans, obekant var. Som vanligt noterar jag att jag inte får något eget exemplar, vare sig av det undertecknade dokumentet eller den lämnade informationen och inte heller någon kopia av den digitala signaturen.

Tyvärr har detta blivit rutin i it-Sverige.

Med fysisk underskrift, alltså bläck, vem skulle gå med på en sådan procedur? Att man får en blankett att fylla i och att den omedelbart rycks undan och försvinner när man skrivit sin signatur? Det finns inte några tekniska hinder över huvud taget att låta signatären få del av sin egen digitala signatur, eller av det signerade dokumentet. Inga alls.

Det har blivit en etablerad ovana i it-Sverige, troligen mer av okunskap än illvilja, att hantera digitala signaturer på ett otillfredsställande sätt.

Comments are closed.