Topic: Digital Signatures

Konsten att skriva under något annat än det man skriver under (In Swedish)

Digitala underskrifter är behändiga. Och missbrukade. Efter alla dessa år används de fortfarande för att skriva under något annat än det man skriver under. Är det möjligt? Javisst, och här är två exempel. Continue »

Ersätter legitimering underskrift? (In Swedish)

I ett tidigare inlägg har vi redan visat hur otillräcklig en extra legitimering är som ersättning för digital underskrift. Det finns ytterligare skäl. Continue »

Underskrift utan sigill, utan försegling? (In Swedish)

Sedan en tid låter offentlig sektor en extra legitimering ersätta digital underskrift. I pappersvärlden motsvaras det av att du aldrig fattar pennan. I stället visar du legitimation och motparten skriver in körkortsnumret i en ruta på sin blankett. Continue »

Varför är det så omöjligt att få tillgång sin digitala underskrift? (In Swedish)

Har du någonsin fått tillgång till din egen digitala underskrift? Ett prejudikat skapas genom att något upprepas tillräckligt länge utan att möta protester. Underskrift med bläck på papper = du får eget exemplar. Digital underskrift = känn dig blåst. Continue »

What’s “Electronic” About “Electronic Signatures”?

The short answer is: Nothing. Why would this be an interesting question at all? The piece of EU legislation that currently regulates digital signatures uses the word electronic 357 times in 42 pages. If it’s wrong it is wrong 357 times over. Continue »

Digital Signature Solutions: Why You Should Take a Second Look

Signing documents digitally (usually over the Internet) is hot, and for a reason. Heads of state may afford pomp and ceremony when signing an agreement.

Businesses need a much less costly way for their steady flow of transactions. So does the public sector in their interactions with citizens. Digital signatures have the potential to reduce hassle and cost.

But how safe are they? If you are evaluating solutions, stop and take a second look. Does the solution deliver in the area you expect?
Continue »

Digitala underskrifter, hur funkar de? (in Swedish)

Är digitala underskrifter ett obegripligt hokus pokus för datanördar? Verkligen inte! Det går att förstå hur de fungerar. Alla borde ha åtminstone ett hum om tekniken eftersom den har blivit så vanlig.

Den här beskrivningen gäller digitala underskrifter med BankID eller liknande, där man kan använda svenskt personnummer. På slutet tar vi upp att det finns andra metoder.
Continue »

Att skriva under en momsdeklaration (in Swedish)

Att skriva under en momsdeklaration på webben är något som ett stort antal småföretagare gör rutinmässigt. Men håller underskriften för juridisk prövning?

Skatteverket måste vara en av de mer progressiva myndigheterna i Sverige. Tillgängligt, bra bemötande, förstklassig webb. Kan digitala underskrifter vara den klassiska flugan som stör parfymens doft?
Continue »

WYSIWYS: Naturlag för underskrifter, digitala och analoga (in Swedish)

Digitala underskrifter är rutin och vardagsmat. Förvånansvärt ofta uppstår ändå frågan: Vad är det vi skriver under egentligen? Det gäller speciellt i offentlig sektor. Har du tvivlat någon gång på vad du skrev under?

Den här artikeln ger besked.
Continue »

Obscurity Removed from Swedish BankID

The Swedish BankID is a digital authentication and signature framework that has become a huge success. In a previous post I complained about an obscurity in the Swedish BankID. I am happy to report that the obscurity has now been removed.
Continue »